Bij ons inventarisatie aan de vogelrots bij Vik in 1973 ontdekten wij een man met een enorm schepnet tussen de rotsen van de helling van de berg. 

Telkens als een groep papegaaiduikers langs de helling kwamen aanvliegen schepte hij er een uit de lucht. 

De papegaaiduiker werd uit het schepnet gevist en de nek omgedraaid. Daarna hing hij hem aan een touwtje dat aan zijn gordel om zijn buik zat. 

De man had wel 30 dode papegaaiduikers aan zijn gordel hangen en hij ging nog een tijdje door. 

Er waren papegaaiduikers genoeg. De vogels stonden ook op de menukaart in de restaurants. 

In 1973 en 1994 onderzochten wij ook een van de grootste vogelrotsen nl. de Latrabjarg aan de meest westelijke punt van IJsland. 

De Latrabjarg is tussen de 60m. en 140 m. hoog en vele honderden meters lang. 

Meer dan 100000 vogels broeden op de steile richels van de rotsen, zoals drieteenmeeuwen, alken, zeekoeten en 10.000 papegaaiduikers. Daar hebben we toen geen schriftelijke rapportage van gemaakt. 

Aan het eind van de dag komt de papegaaiduiker terug naar de nesten met een bek vol kleine visjes. Zodra ze geland waren doken zij snel hun holen in om hun jongen te voeren. 

Het was altijd een prachtig gezicht als ze aan kwamen vliegen en soms in de avondzon bleven uitrusten van de zware dag. 

Ook als je naar beneden keek zag je grote groepen papegaaiduikers zwemmen en baden voor de rotsen. 

In 2002, bij mijn 2e inventarisatie van de Latrabjarg in de zelfde tijd van het jaar viel het mij op dat er veel minder papegaaiduikers te zien waren en dat de papegaaiduikers, die hun snavel gevuld hadden met visjes, hadden geen 8 of 10 maar 4 of 5 visjes vastgeklemd in de snavel. 

Nu juli 2023 bezocht wij weer de Latrbjarg en zag tot mijn grote schrik dat wij rond de middag in totaal minder dan 12 papegaaiduikers gespot hebben. 

En bij ons tweede meetmoment ’s avonds van 19.00 – 23.00 uur hebben wij nog geen 18 papegaaiduikers geteld. Ook op zee en beneden bij de rotsen geen enkele papegaaiduiker. 

De man bij Vik in 1973 had meer dode papegaaiduikers aan zijn gordel hangen dan wij op 12 juli 2023 hebben kunnen waarnemen. 

Navraag en nadere (korte) inventarisatie bij de lokale bevolking levert geen eenduidige resultaten. 

A.F van Olphen & N.F.H. van Olphen

23-07-2023

Close Menu