Het bestuur heeft na een bij 25 succesvolle jaren zich beraden over de vraag of meer of andere focus noodzakelijk is bij de te ondersteunen activiteiten. Zowel bij de doelstelling als het beleid is een beschrijving geplaatst van een activiteit.

Vastgesteld is om de activiteiten zo te ordenen dat er 2 pijlers onder het realiseren van de doelstelling van de Stichting Aurora Borealis kunnen worden onderscheiden.

De eerste jaren heeft de aandacht vooral gelegen om de effecten van de klimaat verandering te documenteren. Dit is en wordt vastgelegd in de beeld bibliotheek. Thans wordt een 2e aandachtgebied onderscheiden: marine vervuiling en dan met name de impact die dat heeft op vogel soorten.

In het bijzonder zal de komende jaren aandacht worden besteed aan zeevogels.

Ook hier zal de komende jaren steun worden gezocht en samengewerkt met organisaties waarvan direct duidelijk is wat de effecten van de ondersteuning voor de betreffende soort (en) is.

De verdere uitbouw van de beeld bibliotheek zal dan ook vooral gericht zijn op dit aandachtsgebied.

In 2018 en 2019 heeft stichting Aurora Borealis de voorjaarsinventarisatie van de vogels van de Chorokhi Delta in Georgie gesteund. Deze inventarisatie werd vroeg in het voorjaar van 2-12 April 2018 uitgevoerd door Zurab Gurgenidze en Dachi Shoshitashvili van SABUKO (Society for Nature Conservation in Georgia). Van deze inventarisatie is een uitgebreid rapport verschenen dat door Sabuko is uitgegeven, zie https://sabuko.ge/birds-in-the-chorokhi-delta-in-spring-2018. Mede door onze inventarisaties in de Chorokhi Delta is de jacht daar gestopt en heeft het gebied de status gekregen van IBA (Important Bird Area). Echter het gebied wordt nog steeds bedreigd door stadsontwikkeling en wegenbouw. Om verdere bescherming van het gebied goed te kunnen onderbouwen is een volgende inventarisatie nodig nu later in het broedseizoen. We hebben hiertoe twee Georgische medewerkers van SABUKO bereid gevonden.

Briefing Sponsoring of Bird Monitoring in the Chorokhi Delta, May-June 2019  Dutch Avifaunistic Circle (AKN) and Foundation DuGOF Objective and period of Monitoring The objective in 2019 is to update our knowledge on the importance of the Chorokhi Delta for breeding birds in the spring period by surveying birds and by reporting the findings. The results can be used to support protection measures. The assignment is to conduct a bird survey in the entire Chorokhi Delta in the period 14 May – 14 June as follows: 

4 (four) days of observation in the period 14

24 May; – 4 (four) days of observation in the period 4 14 June. 


Each day of observation involves at least 6 hours of observation. Background & Study area The Chorokhi Delta, see briefing 2018. Methods and desired output The assignment is to conduct a bird survey as follows: 

– Two observers, assigned by SABUKO, should participate simultaneously in the survey; 

– Subareas and habitats visited during the first four days of observation should correspond with those visited during the second four days of observation; – The survey should focus on breeding birds. The survey report in English should consist of a list of all breeding birds observed, using three categories (and the codes 1 – 16): a. Possible breeding 1. Sightingof an adult individual in possible breeding habitat, without indication of breeding; 2. Sighting once only of singing or courting individual in suitable habitat. b. Probable breeding 3. Sighting of a pair in suitable habitat; 4. Territorial behavior on the same locality on at least one day in the first observation period and at least one day in the second period; 5. Couting pair (also copulation) in suitable breeding habitat; feeding of the female by the male also has code 5; 6. A bird visiting a probable nesting place; 7. Sounds of fear or alarming behavior indicating a nest or young. Make sure this is related to a specific place; 9. Transport of nesting material, or nest building c. Certain breeding 10. Distracting behavior; 11. In recent days used nest, or eggshells; 12. Recently fledged young of nest keeper or downy young of precocious birds; 13. Especially for colonial species: sighting of nest without knowing what is in it, or sighting of breeding bird(s); 14. Only to use with care: transport of food or faeces; 15. Nest with eggs; 16. Nest with young, or hearing the young in the nest. 
The (digital) survey report should also give account of the subareas and habitats visited, the applied criteria in the three categories, weather conditions and any (human) disturbancies during the period. We will appreciate inclusion of a summary, conclusions and recommendations. The report will eventually be published as a SABUKO report. Any interesting observations of migrants and other incidental observations may be included in www.observado.org but will not be a main target of the survey. Logistics and Boarding SABUKO is responsible for the organization: logistics, guarding the time schedule of the total survey, and guarding methods and quality of the report. Subsidy The work will be subsidized with in total Euro 750. This amount is based on the simultaneous participation of two observers and on the instructions in this document. Half of the total amount will be transferred to SABUKO before the field work starts. The other half will follow on receipt and on approval by AKN/DuGOF of the draft report . The payment of a subsidy by DuGOF will in no way mean that an employment situation whatsoever will exist between the observer(s) and DuGOF. 

Close Menu