Locaties: Malchiner See

Datum: 6 augustus – 8 augustus 2023

De Malchiner See is een groot meer in Mecklenburg  halverwege Hamburg en Berlijn. Het is een uitgestrekt gebied met bossen, akkers en moerassen.

Een gebied waar jaarlijks vier paar zeearenden en een tien paar visarenden broeden.

Begin augustus kunnen wij met twee oude palingvissers meevaren als zij ‘s morgens hun fuiken legen.

De paling gaat in een bunker met water en de bij-vis wordt overboord gezet.

De meeste vissen zijn licht verdoofd en dat zorgt voor veel interesse van de zilver- en kokmeeuwen.

Maar ook acht zwarte wouwen en zes rode wouwen weten de vis, met dezelfde vistechnieken als de zeearend, uit het water te halen en de gevangen vis in de lucht op te eten.

Circa twaalf visarenden, adulten en juvenielen duiken eveneens op de vis.

Meerdere keren verdwenen zij helemaal onder water en met een paar vleugelslagen weten zij, ook met grote zware vissen, weer op te stijgen.

Vier zeearenden zwerven over het meer, waarvan er een na ca. 10 minuten aan komt vliegen.  Bij windkracht 4; weet hij, niet gehinderd door de kleine golven, een vis uit het water op te pikken.

Aan het einde van de dag komen van alle kanten groepen kraanvogels aanvliegen om al roepend aan de rand van het meer neer te strijken om daar in het ondiepe gedeelte te overnachten.

Vier visarenden waren geringd en wij hebben drie ochtenden meerdere pogingen gedaan om ze af te lezen, maar dat is niet gelukt.

Deze tocht zou zeker voor herhaling vatbaar zijn. Helaas hebben de vissers vanwege hun leeftijd besloten om het bedrijf te stoppen.

Fuut

Dodaars

Aalscholver ca.   

Blauwe Reiger

Grote Zilverreiger

Woudaap

Ooievaar   

Lepelaar                

Grote Trap        

Wilde Eend

Wintertaling

Krakeend

Grauwe Gans

Knobbelzwaan

Buizerd

Zwarte Wouw

Bruine Kiekendief

Zeearend

Visarend             

Torenvalk

Porseleinhoen

Koet

Kievit

Watersnip

Bosruiter

Zwarte Ruiter

Kleine Strandloper

Kemphaan

Zilvermeeuw

Kokmeeuw

Dwergmeeuw

Zwarte Stern

Visdief

Houtduif

Holenduif

IJsvogel

Grote Bonte Specht

Boerenzwaluw

Huiszwaluw

Oeverzwaluw

Witte Kwikstaart

Gele Kwikstaart

Grauwe Klauwier

Winterkoning

Zanglijster

Merel

Tapuit

Gekraagde Roodstaart

Blauwborst

Roodborst

Kleine Karekiet

Fitis

Grauwe Vliegenvanger

Baardman

Koolmees

Staartmees

Grauwe Gors

Geelgors

Rietgans

Groenling

Putter

Kneu

Huismus

Ringmus

Raaf

Zwarte Kraai

Bonte Kraai

Roek

Kauw

Ekster

ZOOGDIEREN:

Boommarter

Das

Ree 

Hermelijn

Bever

Close Menu