De stichting heeft tot doel het stimuleren, financieren, organiseren en doen van natuurwetenschappelijk onderzoek naar ornithologische en zoölogische leefvormen in alle wild- en natuurgebieden inclusief de arctische en subarctische gebieden en op Antarctica en Sub-Antarctica ten einde een bijdrage te leveren aan de het natuurbehoud aldaar in het bijzonder en de bewustwording van het belang van natuurbehoud in het algemeen.

a. Zij tracht dit te bereiken door onderzoek en observatie ter plaatse;

b. Het aangaan van samenwerkingsverbanden in nationaal en internationaal verband met instellingen die een soortgelijk doel nastreven;

c. Organiseren van educatieve studiereizen;

d. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houd of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Een mooi voorbeeld van de inspanning van de Stichting het afgelopen jaar is de ondersteuning van de Spitsbergen onderzoek reis door klimaatwetenschappers. De resultaten van de geplaatste meetinstrumenten zullen de komende jaren bijdragen aan de verdere bewustwording van de klimaatverandering op de leefomgeving en de gevolgen daarvan op leefvormen die daar leven.

De stichtingsvorm is gekozen om de continuïteit van het bovenstaande doel te waarborgen.

Close Menu