Activiteiten

Het bestuur heeft na een bij 25 succesvolle jaren zich beraden over de vraag of meer of andere focus noodzakelijk is bij de te ondersteunen activiteiten. Zowel bij de doelstelling als het beleid is een beschrijving geplaatst van een activiteit.

Vastgesteld is om de activiteiten zo te ordenen dat er 2 pijlers onder het realiseren van de doelstelling van de Stichting Aurora Borealis kunnen worden onderscheiden.

De eerste jaren heeft de aandacht vooral gelegen om de effecten van de klimaat verandering te documenteren. Dit is en wordt vastgelegd in de beeld bibliotheek. Thans wordt een 2e aandachtgebied onderscheiden: marine vervuiling en dan met name de impact die dat heeft op vogel soorten.

In het bijzonder zal de komende jaren aandacht worden besteed aan zeevogels.

Ook hier zal de komende jaren steun worden gezocht en samengewerkt met organisaties waarvan direct duidelijk is wat de effecten van de ondersteuning voor de betreffende soort (en) is.

De verdere uitbouw van de beeld bibliotheek zal dan ook vooral gericht zijn op dit aandachtsgebied.